> Nasze-certyfikaty.html

Certyfikaty Biura Księgowego w Bielsku-Białej

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz Certyfikat  Ministra Finansów RP nr 55205/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.przepisami ADR/RID.

Script logo